Revyn-topbanner-hemsida[3221]

Det är vi som hittat på Falkenbergsrevyn!

Översta raden från vänster: Mats Sandelius, Emelie Sandelius, Linda Isling, Håkan Runevad, Bertil Schough, Caroline Eriksson och Olle Persson
Andra raden från vänster: Morad Safaie, Beppe Wackelin, Bengt Ivarsson, Karolin Östlind, Hans Karlsson, Andreas Sköld, Linnea Lexfors, Christer Carlsson, Alicia Wernersson, Fredrik Dillberg och Tiina Bengtsson
Nedersta raden från vänster: Magnus Wernersson, Jasmin Mandic´Lagerberg, Sara Lagerberg, Emil Andersson, Linnea Westerdahl, Olivia Tadic´, Lena Petersson, Bernt Bengtsson, Anna Carlsson, Alva Wolfhagen och Felix Persson